3 نکته یکپارچه سازی نرم افزار برای نرم افزار ردیابی زمان شما

عکس پروفایل نویسنده

مدیریت موثر زمان برای موفقیت حیاتی است. این عبارت برای متخصصان و سازمان ها درست است. با این اوصاف ، مدیریت زمان موثر در یک سازمان برای اطمینان از هزینه های بالای سربار ، خروجی عملیاتی کارآمد و شفافیت با مشتریان کاملاً مهم است. در نتیجه ، بسیاری از مشاغل توجه به مزایای ردیابی زمان کارمندان را شروع کرده اند.

اگر شما هم یکی از آنها هستید و در حال تحقیق درباره نرم افزار ردیابی زمان بوده اید ، ممکن است از میزان قریب به اتفاق گزینه های موجود در بازار آگاه باشید. یکی از بهترین راه ها برای انتخاب برنامه ردیابی زمان مناسب ، جستجوی ویژگی ها به جای ابزار است. این بدان معناست که ابتدا باید تجزیه و تحلیل نیازها را انجام دهید و بر اساس این تجزیه و تحلیل ، ویژگی های مورد نیاز خود را در یک برنامه ردیابی زمان تعیین کنید. یکی از مهمترین ویژگیهای مقایسه ، قابلیت یکپارچه سازی نرم افزارهای مختلف ردیابی زمان است. قابلیت های یکپارچه سازی به نرم افزار ردیابی زمان امکان می دهد تا همزمان با سایر برنامه های نرم افزاری که ممکن است سازمان شما از آنها استفاده کند ، کار کند و به طور موثری زمان انجام انواع وظایف مختلف را ردیابی کند. بنابراین کدام یکپارچه سازی ها برای مدیریت زمان موثر در یک سازمان لازم است؟

در اینجا چند مورد وجود دارد که شما کاملا نباید از آنها مصالحه کنید:

ادغام کتابهای سریع

یکی از…