3 راه حل مدیریت اطلاعات محصول منبع آزاد (PIM)

راه حل های تجاری مدیریت اطلاعات محصول (PIM) بسیاری در بازار موجود است. و 3 راه حل منبع آزاد رایگان وجود دارد: Akeneo ، Pimcore و OpenPIM که می توانید برای پیاده سازی سیستم PIM در شرکت خود استفاده کنید. من قصد دارم این 3 راه حل را با یکدیگر مقایسه کنم.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور