3 درس کسب و کار که از تجربه راه اندازی تقریباً شکست خورده ام

در سال 2020، در میان همه گیری کووید-19، استارتاپ من خروج موفقیت آمیزی داشت. Grafomap، یک فروشگاه آنلاین که پوسترهای نقشه شخصی را می فروخت، توسط یک خریدار از صنعت چاپ خریداری شد که نام او را نمی توانم فاش کنم. پس از چند سال در تجارت، ما یک ترن هوایی جهنمی را تجربه کرده بودیم – از جمعه سیاه تا روز ولنتاین که فروش ها افزایش می یافت، تا فصل های خارج از فصل که یک افسردگی خفیف ما را فرا گرفت. در یک مقطع، من و مارتینز مجبور شدیم وام های شخصی بگیریم تا کسب و کار را نجات دهیم.