100 توصیه برنامه نویسی از کتاب پاک کد نوشته رابرت مارتین

Clean Code نوشته رابرت سی مارتین توصیه شده ترین کتاب برنامه نویسی تمام دوران است. برخی از مردم دوست دارند از کتاب متنفر باشند، حتی تا آنجا پیش می روند که می گویند احتمالاً زمان آن رسیده است که توصیه Clean Code را متوقف کنند. اما بیایید آنقدر عجله نکنیم که همه توصیه های خوبی را که کتاب ارائه می دهد، کاهش دهیم! ما فصل به فصل کتاب را مرور می‌کنیم و بسیاری از ایده‌هایی را که عمو باب ارائه می‌کند، خلاصه می‌کنیم.