10 مجموعه داده بهترین طبقه بندی تصویر برای پروژه های ML

برای کمک به شما در ساخت مدل های تشخیص شی ، مدل های تشخیص صحنه و موارد دیگر ، لیستی از بهترین مجموعه داده های طبقه بندی تصویر را برای شما جمع آوری کرده ایم. دامنه و اندازه این مجموعه داده ها متفاوت است و می تواند متناسب با موارد مختلف استفاده باشد. علاوه بر این ، مجموعه داده ها به دسته های زیر تقسیم شده اند: تصویربرداری پزشکی ، کشاورزی و تشخیص صحنه و سایر موارد.

داستان کامل را بخوانید