چگونه با موفقیت به شکار شغلی یک هفته ای خود پایان دادم

تصویر
عکس پروفایل نون هکر دامیان دماسی

دامیان دماسی

با وجود اینکه مدرک مهندسی مخابرات و MBA دارم، برنامه نویسی علاقه من است.

برچسب ها