چگونه از فرسودگی شغلی جلوگیری کنیم و سازمان خود را در مسیر درست نگه داریم

در نتیجه رویدادهای مهمی که علیه من اتفاق افتاد، در سال 2016 دچار فرسودگی شغلی شدم. کلید غلبه بر و محافظت بالقوه کارکنان و همکارانتان در برابر فرسودگی شغلی، درک تأثیر عاطفی ذاتی در مسئولیت‌های شغلی خاص است. اغلب موارد فرسودگی شغلی، علائم بیرونی کمی را نشان می‌دهند که می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد، علاوه بر اینکه کمی پایین‌تر هستند یا به‌اندازه مولد نیستند. بیشتر علائم به دلیل مسائل دیگر زندگی یا زمان خاصی از سال از بین می روند. با این حال، سندرم فرسودگی شغلی یک اتفاق رایج در همه صنایع است.