با نویسنده آشنا شوید: سرگئی پریلوتسکی بنیانگذار شرکت Blockchain ، MixBytes است