افزودن Log Logon به یک برنامه Angular

Ngx-logger یک کتابخانه کامپوننت log ساده است و اجازه می دهد تا پیامها بر روی کنسول نمایش داده شده و با استفاده از درخواست HTTP به سرور ارسال شوند. مخزن برنامه در https://github.com/rodrigokamada/angular-logger موجود است.

تصویر
عکس پروفایل Rodrigo Kamada Hacker Noon

@رودریگوکامادارودریگو کامادا

توسعه دهنده نرم افزار در حال حاضر با Node.js ، Java ، Angular ، Bootstrap ، MongoDB ، MySQL ، Redis ، Kafka و Docker کار می کند.

عکس پروفایل Rodrigo Kamada Hacker Noon
توسط رودریگو کامادا @رودریگوکامادابه توسعه دهنده نرم افزار در حال حاضر با Node.js ، Java ، Angular ، Bootstrap ، MongoDB ، MySQL ، Redis ، Kafka و Docker کار می کند.داستانهای من را بخوانید

برچسب ها

به هکر نون بپیوندید