افزودن هوش و امنیت به زیرساخت های فیزیکی

همه شهرها ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها و مشاغل در حال حاضر با این تصمیم روبرو هستند که یا زیرساخت های موجود را با پوشش تجهیزات جدید اینترنت اشیا مدرن کنند یا تجهیزات موجود را به طور کامل جایگزین کرده و جایگزین کنند.

در این شرایط ، بسیاری از مدیران به دنبال راه های خلاقانه ای هستند تا عمر آنچه را که قبلاً به کار گرفته اند افزایش دهند و در عین حال سعی کنند با سیستم عامل های آینده سازگار باشند.

ایجاد توازن بین تیم های مسئول ایجاد ، مالکیت و بهره برداری از زیرساخت ها مانند فناوری اطلاعات ، امکانات ، شبکه و امنیت یک کار ظریف و پر از چالش های فنی و مالی است. در این محیط ها ، راه حل های انعطاف پذیر برای نظارت و مدیریت از راه دور ، امکانات بدون کارکنان و لایه ای از اطلاعات حسگر زیرساخت در محل مورد نیاز است.

توسط شما آورده شده است:

Raritan-Logo-JPG.jpg