آنچه باعث می شود فناوری Enterprise Cloud برجسته شود

جذابیت راه حل های ابری سازمانی را نمی توان نادیده گرفت. با خدمات ابری ، سازمان شما از چابکی ، نوآوری و مقیاس پذیری برخوردار خواهد شد. این مقاله هشت عامل اصلی را که باید هنگام انتخاب یک فناوری شرکت ابری در نظر بگیرید، پوشش می‌دهد: این فهرست شامل استانداردهای صنعت، استانداردها، سلامت کسب‌وکار، سوابق عملکرد، امنیت سایبری، توافق‌نامه‌های سطح خدمات مشتری و فرآیندهای امنیت سایبری است. این لیست همچنین شامل مشخصات شرکت و سلامت تجاری است. در مورد پوشش فروشنده، Lock-In، Lock Lock، برنامه ریزی خروج و فرآیندهای امنیت سایبری سؤال کنید.

تصویر
عکس پروفایل ظهر هنری بل هکر

هنری بل

هنری بل ، رئیس محصول در وندورلند است.

عکس پروفایل ظهر هنری بل هکر

برچسب ها

به هکر نون بپیوندید