یک کودک 5 ساله می تواند این راهنمای توسعه SDK TypeScript را دنبال کند ~ قسمت 4: انتشار در NPM

سلام!

امیدوارم که کارتان عالی باشد! این SMY است! 👋 بیایید درست بپریم داخل 🚀

این قسمت 4 از سری توسعه SDK ما است که در آن SDK خود را منتشر خواهیم کرد

فهرست:

 • Creating an NPM account
 • Publishing to NPM, semantic versioning, and LICENSE

مرحله 1: ایجاد یک حساب NPM

به https://www.npmjs.com سر بزنید و یک حساب کاربری ایجاد کنید.

مرحله 2: انتشار

در ترمینال بنویسید:

npm login

پس از انجام مراحل ورود بنویسید:

npm publish

این ممکن است به دلیل تکرار نام بسته یا پیکربندی اشتباه در آن ناموفق باشد package.json

شما package.json باید به شکل زیر باشد:

{
 "name": "ts-lib-template-starter",
 "version": "1.0.0",
 "description": "SDK development tutorial",
 "main": "./src/index.ts",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "build": "tsup ./src/index.ts --watch"
 },
 "type": "module",
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "@types/node": "^20.14.8",
  "tsup": "^8.1.0",
  "typescript": "^5.5.2"
 }
}

تبریک؛ شما به تازگی اولین SDK خود را در NPM منتشر کردید 🎉🥳 🚀🚀🚀

مرحله 3: نسخه بندی معنایی

هنگام انتشار یک کتابخانه، خوب است که نسخه را کنترل کنید. نسخه‌سازی به توسعه‌دهنده کمک می‌کند تا کد را یکپارچه کند تا ایده‌ای از به‌روزرسانی روی SDK پیدا کند.

Source link