یک پلاگین IDE برای Gamified Continuous Integration: Gamification Elements of Gamekins

:::اطلاعات
نویسندگان:

(1) فیلیپ استراوبینگر، دانشگاه پاسائو، پاسائو، آلمان؛

(2) گوردون فریزر، دانشگاه پاسائو، پاسائو، آلمان.

:::

  • چکیده و مقدمه
  • عناصر گیمیفیکیشن Gamekins
  • پلاگین Intellij برای Gamekins
  • نتیجه گیری
  • قدردانی و مراجع

2 عناصر بازی سازی GAMEKINS

2.1 چالش ها

Gamekins انواع مختلفی از چالش‌ها را ارائه می‌کند که برای توسعه‌دهنده وظایف تست و کیفیت محور هستند. در حال حاضر هشت نوع چالش مختلف وجود دارد[2]:

\
• ایجاد چالش: این چالش به توسعه‌دهنده نشان می‌دهد که ساخت روی CI شکست خورده و باید اصلاح شود. • چالش تست: این چالش عمومی نشان می دهد که توسعه دهنده باید یک تست جدید بنویسد.

\
• چالش پوشش کلاس: این چالش توسعه دهنده را موظف می کند که خطوط بیشتری را در یک کلاس خاص پوشش دهد.

\
• چالش پوشش روش: این چالش بر بهبود پوشش یک روش خاص تمرکز دارد.

\
• چالش پوشش خط: این چالش به توسعه دهنده یک خط بدون پوشش اختصاص می دهد که باید آن را پوشش دهد.

\
• چالش پوشش شعب: این چالش بر بهبود پوشش شعبه یک خط تحت پوشش تمرکز دارد.

\
• چالش جهش: این چالش توسعه دهنده را موظف می کند تا یک جهش تولید شده توسط PIT را شناسایی کند[3] با نوشتن یک …