یک روز از زندگی یک دانشمند داده در یک استارتاپ تغییرات آب و هوایی

تصویر
عکس پروفایل ظهر هکر Blue Sky Analytics

تجزیه و تحلیل آسمان آبی

ما در حال ساخت کاتالوگی از مجموعه داده های محیطی با استفاده از داده های ماهواره ای، هوش مصنوعی و ابر هستیم.

برچسب ها