یک راهنمای کامل در مورد چگونگی ارزیابی خطر و اجرای احتمالی نیازهای زیرساخت IT

عکس پروفایل نویسنده

@مشروب مشورتمشاوره Basquillat

متخصص در تهیه پیش نویس الگوها برای سیاست ها و رویه های فناوری اطلاعات

ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات یکی از مهمترین فرایندهای سازمان شماست. ارزیابی ریسک و اجرای برنامه های پیش بینی شده به اجرای روان سازمان کمک می کند.

برای سازمانی که هر نوع شغلی را در این روزگار اداره می کند ، مهم است که از سالم بودن زیرساخت IT خود اطمینان حاصل کنید. در معرض تهدیدهای قریب الوقوع نیست و در صورت وجود خطرات ، ارزیابی و مدیریت شده است.

در این مقاله ، ما بحث خواهیم کرد:

  • ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات چیست؟
  • اجزای ارزیابی خطر IT
  • چرا ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات برای سازمان شما مهم است؟
  • چه زمانی بهترین زمان برای ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات است؟
  • 9 مرحله برای ارزیابی موفقیت آمیز ریسک فناوری اطلاعات

ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات چیست؟

ارزیابی ریسک IT فرآیند اشاره به خطرات امنیتی در سیستم IT شما و ارزیابی تهدیداتی است که آنها تهدید می کنند. سازمان ها ارزیابی خطرات IT را برای کاهش خطرات و جلوگیری از حوادث امنیتی انجام می دهند.

مonلفه های ارزیابی خطر IT

ارزیابی خطر IT حفره های امنیتی موجود در سیستم شما را شناسایی کرده و تجزیه و تحلیل تهدیدات را انجام می دهد. در ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات ، باید سه لیست ایجاد کنید:

دارایی های IT

لیست دارایی های فناوری اطلاعات شامل منابع سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای در سازمان شما است. دارایی های فناوری اطلاعات …