یک راهنمای مبتدی برای تلفیق داده های جدول از طریق HuggingFace Transformers

مدل های مبتنی بر ترانسفورماتور هنگام استفاده از داده های متنی بدون ساختار ، تغییر دهنده بازی هستند. از سپتامبر 2020 ، مدلهای با عملکرد برتر در ارزیابی عمومی درک زبان (GLUE) همه مدلهای مبتنی بر ترانسفورماتور BERT هستند. در زبان گرجی ، ما اغلب با سناریوهایی روبرو می شویم که از اطلاعات ویژگی جدول و داده های متنی بدون ساختار پشتیبانی می کنیم. ما دریافتیم که با استفاده از داده های جدولی در این مدل ها ، می توانیم عملکرد را بیشتر بهبود ببخشیم ، بنابراین ما در صدد ساخت یک جعبه ابزار هستیم که انجام چنین کاری را برای دیگران آسان می کند.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور