یک بحث کونگ فو در ترکیه از قانون حق نسخه برداری برای شکار منتقدان یوتیوب استفاده می کند

سازمان جهانی کونگ فو از قانون کپی رایت برای شناسایی کاربری استفاده می کند که گفته می شود در یوتیوب اظهارات توهین آمیزی درباره این سازمان داشته است. اقدام فدراسیون بین المللی ووشو در دادگاه فدرال استرالیا انجام می شود که در آن قاضی به گوگل دستور داده است که اطلاعات مشترکین را تحویل دهد. گوگل تصمیم گرفته است که در این رسیدگی ظاهر نشود اما می گوید که به صورت داوطلبانه از دستورات دادگاه پیروی می کند. IWUF “دارنده نهایی حق چاپ” کلیه مطالب مربوط به مسابقات و تظاهرات IWF است که شامل فیلم مسابقات می شود.