یک ایمیل داخلی به تیم کوک و وضعیت هوش تجاری

در تبادل ایمیلی که اخیراً بین مدیران اپل منتشر شده است، نگاهی اجمالی به عملکرد درونی یکی از با ارزش ترین شرکت های روی کره زمین داریم. چیزی که در عرض 4 ایمیل آشکار می شود چیزی کمتر از یک درام تمام عیار نیست که هیچ متخصص داده ای هرگز نمی خواهد با آن روبرو شود – و این به ما چیزهای زیادی در مورد وضعیت صنعت ما می گوید. حساب توییتر زیر: Internal Tech Emails به طور مرتب تبادل ایمیل داخلی مدیران شرکت های بزرگ فناوری را منتشر می کند که عمدتاً از اطلاعات در دسترس عموم از پرونده های قضایی منشأ می گیرند.