یافتن اصالت در میان میراژ هوش مصنوعی

معتبر بودن همیشه مهم بوده است. با این حال، امروز، در ژوئن 2024، زمانی که حتی اسباب‌بازی‌های کودک نیز هوش مصنوعی را تعبیه کرده‌اند و هر نرم‌افزاری مملو از هوش مصنوعی است، واقعاً «اصیل بودن» به چه معناست؟

شما آن را در همه جا می بینید: ایمیل ها، پیام ها، پست ها، نظرات و پاسخ ها. وقت ندارید؟ نمیدونی چی بگم؟ از گفتن حرف اشتباه می ترسی؟ می خواهید آن را به روش درست بگویید؟ نگران نباشید؛ هوش مصنوعی اینجاست تا کمک کند.

از هوش مصنوعی بپرسید آن را با هوش مصنوعی تقویت کنید. آن را با هوش مصنوعی بنویسید. با هوش مصنوعی بگو فقط در حین دوستیابی خود را در جهنم اتاقک سرمایه داری خود هدر دهید 'دربان هوش مصنوعی' با صدها نفر دیگر قرار می گیرد 'دربان،'همانطور که ویتنی ولف هرد از بامبل می گوید!

چرا اجازه ندهید هوش مصنوعی در حالی که در آن هستید زندگی شما را برای شما زندگی کند؟ نگران نباشید؛ خلاصه ای از احساسی که در پایان روز با سرعت 2 برابر باید داشته باشید را به شما ارائه می دهد تا هیچ زمانی را برای زندگی واقعی تلف نکنید!

فراگیر بودن و سهولت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی منجر به پارادوکس عجیبی شده است: هر چه همه بیشتر تلاش کنند تا صدایی منحصر به فرد داشته باشند، صدایشان یکسان است! حتی کسانی که از هوش مصنوعی استفاده نمی کنند و کمی منحصر به فردتر از دیگران به نظر می رسند، اغلب از طرح دیگران در مورد اینکه چگونه خودشان باشند پیروی می کنند!

امید اندکی که وقتی مردم شروع به ترک شرکت‌های بزرگ کردند صحبت کردند و یاد گرفتند که چگونه از ظلم و ستم عبور کنند…

Source link