یادگیری ماشینی همچنین می‌تواند شرایط گمراه‌کننده، اشتراک‌گذاری داده‌های ناخواسته و سوگیری خودکار را مقیاس‌بندی کند.

یادگیری ماشینی سوگیری ها و نکات مثبت کاذب زیادی ایجاد می کند، تبعیض را افزایش می دهد و سانسور را خودکار می کند. شرکت های بزرگ از روش های مشکوک برای به دست آوردن مدل های غاز طلایی خود استفاده می کنند. مشکل نه الگوریتم است و نه هر سخت افزاری. همیشه استفاده از تکنولوژی است. یادگیری ماشینی بد نیست. ابزار فقط وسیله هستند. ما می خواهیم یادگیری ماشینی ما را باهوش تر کند و ذهن انسان را باز کند. استفاده فعلی به وضوح رضایت بخش نیست، گاهی اوقات به عنوان یک سوگیری تأیید گسترده عمل می کند.