کلاهبرداری کلید خصوصی من در کریپتو: چگونه کاربران ناآگاه را به دام می اندازد

کلاهبرداری مبتنی بر این واقعیت است که ما هرگز نباید کلید خصوصی یا seed خود را برای کسی فاش کنیم زیرا اگر این کار را انجام دهیم، همه وجوه موجود در آن را از دست خواهیم داد. مجرمان عمداً کلید خصوصی خود را در چت یا پیام های خصوصی منتشر می کنند، به این امید که کسی بتواند کلید خصوصی را در کیف پول وارد کند و ببیند که رمزارزهایی با ارزش و آماده انتقال به کیف پول ما با یک تراکنش ساده وجود دارد. قربانی که به طمع گرفتن بیش از 3 هزار دلار در دستانش چنگ می زند، از چک ها غافل می شود زیرا می داند که اگر کاربر دیگری همین مراحل را انجام داده باشد، می تواند آنها را قبل از خود بردارد.