کاوش مصر باستان با مصرشناس کریس ناونتون

تصویر
عکس پروفایل ظهر هکر جک بورهام

جک بورهام

من یک نویسنده مستقل و تولید کننده محتوا هستم. می توانید کارهای من را در وب سایت من jackboreham.com بررسی کنید

در این Slogging AMA، تیم Hackernoon با کریس ناونتون مصر شناس صحبت می کند. کریس در مطالعه مصر باستان یکی از کارشناسان برجسته در این زمینه است. ما با کریس در مورد کارهایش، پروژه هایی که روی آنها کار کرده و دستاوردهایش صحبت می کنیم.

این رشته Slogging توسط Jack Boreham، Chris Naunton، Limarc Ambalina، Amy Shah، Sidra و Mónica Freitas در کانال رسمی #amas slogging رخ داده است و برای خوانایی ویرایش شده است.

سلام @channel، لطفاً در خوشامدگویی به مهمان بعدی AMA ما، کریس ناونتون، مصر شناس و متخصص تاریخ مصر، به من بپیوندید. او کتاب هایی درباره مصر باستان نوشته و در…