کانالهای برتر AI و ML YouTube برای دانشمندان داده برای عضویت در

عکس پروفایل نویسنده

@لیمارکلیمارک آمبالینا

ویرایشگرHackernoon در روز ، VR Gamer و Anime Binger در شب

برای ویدیوهای آموزشی AI ، ML و علوم کامپیوتر امروز در این کانالهای YouTube Machine Learning مشترک شوید.

این کانالهای YouTube را صرف نظر از تجربه یادگیری ماشینی شما ، فارغ از داشتن مدرک علوم کامپیوتر یا صرفاً علاقه به هوش مصنوعی ، توصیه می کنیم. شما به زودی در راه دستیابی به اصول هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و علوم کامپیوتر در کمترین زمان ، از طریق نسخه های نمایشی و فیلم های آموزشی آسان دنبال خواهید شد.

این مقاله توسط ری موریکاوا و با مجوز مجدداً ارسال شده است.

کانالهای YouTube برای آموزشهای یادگیری ماشین

Arxiv Insights: Xander Steenbrugge یک محقق یادگیری ماشین در ML6 است. کانال YouTube وی نکات کلیدی در مورد یادگیری ماشین ، یادگیری تقویت و به طور کلی هوش مصنوعی را از منظر فنی خلاصه می کند ، در حالی که آنها را برای مخاطبان بیشتری قابل دسترسی می کند.

Deeplearning.ai: کانال رسمی Deep Learning AI YouTube دارای آموزش های ویدئویی از تخصص یادگیری عمیق در Coursera است.

هوش مصنوعی – همه در یک: این کانال YouTube دارای فیلم های آموزشی مرتبط با علوم ، فناوری و هوش مصنوعی است.

Andrew Ng: Andrew Ng یک دانشمند و کارآفرین کامپیوتر است ، از بنیانگذاران Google Brain ، معاون سابق و رئیس سابق …