کار با wav2vec2 قسمت 2 – اجرای استنتاج بر روی مدل های ASR دقیق

خیلی طولانی نخوانده

این راهنمای همراه مراحل اجرای استنتاج در مدل wav2vec2 XLS-R دقیق را توضیح می دهد. این راهنمای “کار با wav2vec2 قسمت 1 – تنظیم دقیق XLS-R برای تشخیص خودکار گفتار” را تکمیل می کند. این راهنما دستورالعمل های گام به گام در مورد ایجاد یک نوت بوک Kaggle را ارائه می دهد که می تواند برای اجرای استنتاج استفاده شود.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور