کاربرد نظریه های جرم شناسی در مدیریت داده ها: “نظریه پنجره شکسته: و “طوفان کامل”

تصویر
عکس پروفایل ظهر 47 میلیارد هکر

47 میلیارد

ما به سازمان ها کمک می کنیم تا ظرفیت مهندسی را افزایش دهند و محصولات و خدمات عالی را ارائه دهند. بازدید – https://47billion.com/

این داستان در مورد این است که چگونه مسائل کوچک نادیده گرفته شده در داده ها منجر به افول سیستماتیک سازمان به عنوان یک کل و اهمیت داشتن داده های تمیز در منبع برای تجزیه و تحلیل موثر داده ها می شود.

ما به خدا اعتماد داریم، بقیه داده ها را می آورند.» – دبلیو ادواردز دمینگ

جایی که دود داده وجود دارد، آتش کسب و کار وجود دارد. – توماس ردمن

“جنگ نود درصد اطلاعات است.” – ناپلئون بناپارت، رهبر نظامی و سیاسی فرانسه

داده ها! داده ها! داده ها! من نمی توانم بدون خشت آجر بسازم! – سر آرتور کانن دویل
(کارآگاه تخیلی معروف سر کانن دویل، شرلوک…