چگونه Kubernetes را مانند یک حرفه ای با داشبورد Kubernetes توسط Devtron مدیریت کنیم

خیلی طولانی نخوانده

مدیریت منابع و خوشه های Kubernetes در چندین محیط ابری و داخلی می تواند یک کار دشوار باشد که اغلب منجر به افزایش پیچیدگی، کاهش بهره وری و ناکارآمدی عملیاتی می شود. داشبورد Kubernetes Devtron یک راه حل جامع ارائه می دهد. این چالش ها را برطرف می کند و ویژگی های قدرتمندی را ارائه می دهد که نظارت و مدیریت استقرار Kubernetes را از یک پلت فرم یکپارچه و کاربرپسند ساده می کند.