چگونه CI/CD را با Octopus و TeamCity ساده کنید

خیلی طولانی نخوانده

بر کسی پوشیده نیست که بدون وجود فرآیندهای شفاف و سازمان‌یافته، توسعه‌دهندگان ممکن است برای همکاری مؤثر مشکل داشته باشند که منجر به تأخیر در ارائه به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار می‌شود. در این مقاله، تیم Social Discovery Group نحوه ساخت یک خط لوله راحت و انعطاف پذیر CI/CD با ترکیبی از TeamCity و Octopus را به اشتراک می گذارد.