چگونه یک امپراتوری را از ابتدا بسازیم [Part 2]

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

میخواهم برای تو داستانی تعریف کنم. این به شما نشان می دهد که چگونه تجربه شما در صحنه استارت آپ همیشه منعکس کننده آنچه کاربران می خواهند یا فکر می کنند آنها می خواهند نیست.

دو سال پیش، من در حال تعقیب برخی از شرکت‌های مربوط به فناوری غذا در AngelList بودم. می‌خواستم با کسی همکاری کنم و ببینم آیا امتیازی دریافت خواهم کرد.

به طور تصادفی، من به مشخصات یک شرکت از هند نگاه کردم. آنها زمان زیادی را برای پروفایل خود صرف نکرده بودند. فقط یک لوگو، توضیحات، لینک وب سایت وجود داشت، …