چگونه کلمات کلیدی سودآور را برای رتبه بندی کشف کنیم [Using Free Tools]

راه‌های نه چندان دزدکی برای کشف کلیدواژه‌های پولی خود بدون جدا شدن از صدها دلار وجود دارد. ابزارهای ممتاز برای آسان‌تر کردن کار شما طراحی شده‌اند، اما از آنجایی که شما روی بودجه کار می‌کنید، باید به چند راه‌حل بسنده کنید. کلمات کلیدی Everywhere و Ubersuggest به عنوان افزونه های کروم در دسترس هستند. SERP گوگل نیز منبع ارزشمندی برای تحقیق در مورد کلمات کلیدی است، اما من فکر کردم که به آن اشاره افتخاری داشته باشم. برخی از کلمات کلیدی حتی با حجم جستجوی پایین تر، ترافیک بسیار بیشتری نسبت به آنچه انتظار می رفت ایجاد می کنند.