چگونه پهپادهای فراری فرودگاه ها را می بندند (و چرا باید سیم کارت را در آنها قرار دهیم)

تصویر
عکس پروفایل Ieva Sipola Hacker Noon

ایوا سیپولا

نوشتن مسیر زندگی با Truesix.co. اخیراً، من به 5G و هماهنگ کردن محتوا برای انجمن فناوری 5G مشغول هستم.

در سال 2020 در لتونی، ارتباط با یک پهپاد آزمایشی ثبت نشده در اواسط پرواز قطع شد: جایی بود، اما هیچ کس نمی دانست کجاست.

“پهپاد فراری”، همانطور که در مطبوعات نامیده می شد، مخازن خود را به مدت 90 ساعت در کل پرواز پر کرده بود و بیش از دو هفته گم شد. این حادثه هرج و مرج ایجاد کرد و در نتیجه مقامات لتونی چاره ای جز بستن حریم هوایی منطقه برای چند روز نداشتند.

از دست دادن یک پهپاد با عرض 5.5 متر و طول 3.5 متر با وزن 26 کیلوگرم و پرواز با سرعت 70 کیلومتر در ساعت تجربه ناخوشایندی است. بعد از روزهای سخت اما بیهوده…