چگونه می توان منبع و زمینه JPA را برای بیانیه های SQL صادر شده پیدا کرد

عکس پروفایل نویسنده

چارچوب های ORM مانند Hibernate و سایر مجری های JPA می توانند به طور قابل توجهی توسعه لایه ماندگاری را ساده کنند. معرفی سطح انتزاع موجودیت به مدل سازی تمیز دامنه تجاری و پنهان کردن عبارات SQL زیرین که برای دستیابی به ماندگاری دامنه استفاده می شود ، کمک می کند. چنین رویکردی به ویژه در دامنه های بزرگ بسیار مفید است ، زیرا توسعه دهنده دیگر نیازی به ایجاد و نگهداری تمام دستورات SQL مورد استفاده برنامه ندارد.

فقط چند حاشیه نویسی JPA مانند

@Entity

/

@ManyToOne

/

@OneToMany

و غیره در کلاس های دامنه و

EntityManager

یا مخازن سفارشی برای به دست آوردن ریشه های جمع دامنه ، و شما آماده استفاده هستید. با این وجود ، اکثریت قریب به اتفاق موارد استفاده از تداوم را می توان در مدل دامنه توسط آبشارهای JPA و انجمن های پیمایش و انجام عملیات بر روی آنها انجام داد.

همه چیز با یک قیمت همراه است. در ازای توسعه آسان و پاک ، برخی از مسائل ممکن است دیر یا زود بوجود بیایند:

  • مقدار زیادی از بیانیه های SQL صادر شده توسط بارگذاری بیش از حد خانم یعنی به دلیل N + 1 انتخاب کنید مسئله
  • واکشی مشتاقانه انجام شد به روش ناکارآمد (یعنی fetchType =
    FetchType.EAGER

    در انجمن ها)

  • راهی آسان برای تمام عبارات SQL را لیست کنید در برخی موارد استفاده از تماس موردی / خدماتی و به آنها را با خطوط دقیق کد مرتبط کنید
  • حتی اگر برای برخی موارد استفاده از موارد برای بارگیری بهینه شده باشد …
سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور