چگونه می توان دنیای فیزیکی و دیجیتالی را از طریق دوقلوزایی دیجیتال پل زد

به زبان ساده ، یک دوقلو دیجیتال یک شکل مجازی از یک محصول یا خدمات واقعی است. معماری مفهومی دوقلو دیجیتال تصویری به روز از یک دارایی فیزیکی ارائه می دهد و خروجی را در زمان واقعی تغییر می دهد. سنسورها یک ورودی دقیق به سیستم وارد می کنند و داده ها تکامل می یابند. به این معنی که هرگونه تغییر در شکل فیزیکی در شکل دیجیتال منعکس می شود.

تصویر
عکس پروفایل Sanjay Kidecha Hacker Noon

سانجی کیدچا

سانجی کیدچا مدیر ارشد فناوری Kody Technolab است. او عاشق کاوش و نوشتن در آخرین روندهای فناوری است.

خوب ، به نظر می رسد که ما در آستانه یک انفجار نوآوری تکنولوژیکی هستیم. پیشرفت فناوری به بهینه سازی عملیات صنعتی کمک می کند و همچنین دقت نتایج را افزایش می دهد. این وبلاگ در مورد فناوری صحبت می کند که پس از ظهور اینترنت اشیاء پیشرفت چشمگیری پیدا کرد.

دوقلوهای دیجیتال: این مفهوم از سال 2002 وجود داشته است ، اما بعدها بود که به طور کامل از آن استفاده شد.

مایکل گریوز ، پروفسور پژوهشی در موسسه فناوری فلوریدا ، در دوران دکتری خود به مفهوم دوقلوزایی دیجیتالی پرداخت. در روزهای اولیه خود ، او از این مفهوم به عنوان یاد می کرد “دوگانگر” این مفهوم طی چندین سال تحقیق تکامل یافته و به حدی رسیده است که می توان آن را به عنوان فناوری قدرتمندی در حال حاضر …