چگونه می توان حکمرانی بهتر ایجاد کرد

اخیراً ، یکی از مهندسان قابلیت اطمینان سایت ما (SRE) متوجه شده است که حجم کاری در خوشه ما در حال اجرا است که قبلاً آن را ندیده است. حجم کار برخی منابع را مصرف می کرد و SRE می خواست برخی از به روزرسانی ها را برای خوشه اعمال کند اما مطمئن نیست که چه کسی مالک حجم کار است و نمی داند آیا به روزرسانی های وی تاثیری در آن دارد یا خیر.

داستان کامل را بخوانید

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور