چگونه می توان با Velo یک وب سایت ساخت [Beginners Guide]

عکس پروفایل Velo by Wix Hacker Noon

@ولوVelo توسط Wix

Velo یک پلت فرم کاملاً پشته ای است که به شما امکان می دهد به سرعت برنامه های وب حرفه ای را بسازید ، مدیریت کنید و به کار بگیرید.

از اینکه برای شروع ساختن وب سایت خود با استفاده از Velo توسط Wix هیجان زده شده اید ، بیایید لحظه ای وقت بگذاریم تا برنامه ریزی کنیم.

ما بهترین روش هایی را که باید قبل از شروع بهبود وب سایت Wix خود با جذابیت ارائه شده در Velo ، در نظر داشته باشید ، گردآوری کرده ایم.

کدگذاری با Velo

این بهترین روش ها را در نظر داشته باشید تا به شما کمک کند تا با استفاده از Velo توسط Wix به بهترین شکل کد نویسی کنید. در اینجا بهترین روش ها را برای رمزگذاران اولیه و
کارشناسانی ، که می خواهند در مورد نحوه کار Velo بیشتر بدانند.

شناسه ها و عملکردهای عناصر خود را نام های معنی دار بگذارید

استفاده از نام های معنی دار برای شناسه ها و توابع عنصر ، نوشتن ، خواندن و نگهداری کد شما را آسان تر می کند. به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک دکمه در صفحه خود دارید که برای ارسال داده ها به یک مجموعه استفاده می شود. تغییر شناسه دکمه از دکمه 1 به ارسال هنگام تکمیل خودکار پیدا کردن آن را آسان تر می کند

onClick()

تابع. همچنین درک اینکه کد شما چه کاری انجام می دهد ، زمانی که شما یا شخص دیگری به کد شما نگاه می کنید ، احتمالاً در تاریخی دیگر ، آسان تر خواهد بود.

// do this
$w('#submitButton').onClick(submitData);

// don't do this
$w('#button1').onClick(mysteryFunction);

خطاهای موجود در کد شما

شما همیشه باید تلاش کنید تا …