چگونه می توان ایده تجاری خود را قبل از راه اندازی مناسب آزمایش کرد

آزمایش ایده کسب و کار شما یک روش اساسی برای استخراج بینش از موفقیت احتمالی شما است. تشخیص چالش هایی که کسب و کار شما ممکن است برای شما ایجاد کند و کور نشدن در برابر احساسات شما گامی مهم است که برخی از صاحبان مشاغل کوچک تمایل دارند آن را از دست بدهند. چالش هایی که با راه اندازی کسب و کار شما همراه می شود مترادف با داشتن انگیزه شخصی برای انجام امور است. شما هیچ رئیس یا اولتیماتوم نخواهید داشت ، کاری که انجام می دهید مستقیماً بر نتایج تأثیر می گذارد.

تصویر
عکس پروفایل Daglar Cizmeci Hacker Noon

داگلار سیزمجی

سرمایه گذار ، موسس و مدیرعامل. فارغ التحصیل MIT بنیانگذار Mesmerise VR ، Marsfields ، ARQ و Repeat.

آزمایش ایده کسب و کار شما یک روش اساسی برای استخراج بینش از موفقیت احتمالی شما است. تشخیص چالش هایی که کسب و کار شما ممکن است برای شما ایجاد کند و کور نشدن در برابر احساسات شما گامی مهم است که برخی از صاحبان مشاغل کوچک تمایل دارند آن را از دست بدهند.

انگیزه از خود

هنگامی که تصمیم می گیرید کسب و کار خود را راه اندازی کنید و تبدیل به یک کارآفرین خود اشتغالی شوید ، در زندگی کاری خود مختار خواهید بود. این شامل برنامه های شما ، تعادل بین کار و زندگی شما ، ایجاد فرهنگ کاری خود است ، اما هدف این است که سود را تغییر دهید. اگر شما فردی هستید که تمایل دارد کاری را شروع کند و واقعاً …