چگونه موتورهای جستجوی مختلف اطلاعات را نمایش و اولویت بندی می کنند

خیلی طولانی نخوانده

این مطالعه گوگل را با موتورهای جستجوی جایگزین مانند Bing، DuckDuckGo و Metager مقایسه می‌کند تا تفاوت‌ها در تنوع منبع، منابع برتر و تمرکز منبع در نتایج جستجوی برتر را تحلیل کند. این مقایسه بینش هایی را در مورد الگوریتم های رتبه بندی و دامنه های ترجیحی در موتورهای جستجو ارائه می دهد.