چگونه منابع انسانی می تواند ابتکارات بهداشت روانی در محل کار از راه دور شما را تسهیل کند؟

تصویر
عکس پروفایل هکر نون تعریف نشده

تغییر به کار از راه دور برای بسیاری از مردم سخت بوده است، به ویژه با توجه به شرایط چالش برانگیز در جهان. در نتیجه سلامت روان کارکنان را به خطر انداخته است. طبق یک نظرسنجی اخیر توسط FlexJobs و Mental Health America، حدود 85٪ از کارگران از راه دور فرسودگی شغلی را تجربه کرده اند.

در شرایط استرس مزمن، حرکت رو به جلو، دستیابی به اهداف تعیین شده و حفظ عملکرد خود در سطح مورد نیاز برای کارکنان دشوار است. بنابراین، حمایت از سلامت روان و اتخاذ ابتکاراتی که می تواند بر رفاه کارکنان تأثیر مثبت بگذارد، یک …