چگونه مغز خود را هک کنیم تا انگیزه بگیریم، حتی زمانی که خسته هستید

تصویر
gabriel.org عکس پروفایل ظهر هکر

gabriel.org

من کی هستم؟ یک پسر فرانسوی که دوست دارد ایده های خود را به اشتراک بگذارد. نام من ارگانده، گابریل ارگانده است.

gabriel.org عکس پروفایل ظهر هکر
توسط gabriel.org @گابریلدوترگمن کی هستم؟ یک پسر فرانسوی که دوست دارد ایده های خود را به اشتراک بگذارد. نام من ارگانده، گابریل ارگانده است.

بابا باحال!

برچسب ها