چگونه مدل های ذهنی و ریاضیات به حل مسائل مهندسی کمک می کنند

خیلی طولانی نخوانده

ما فرآیند فکر حل مسئله را توسط یک مهندس، بر اساس یک مسئله دنیای واقعی توصیف می کنیم. و چگونه می توان به طور سیستماتیک به این فرآیند نزدیک شد. چگونه توانایی ترسیم قیاس از سایر حوزه های دانش می تواند به این روند کمک کند. و اینکه مدل های ذهنی چه ربطی به آن دارند. بر اساس یک مثال خاص، خواهیم دید که چگونه حتی دانش ریاضی پایه می تواند به حل مسائل عملی کمک کند. و ما خواهیم فهمید که چگونه IMDB لیست فیلم های برتر خود را مرتب می کند 🙂

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور