چگونه شکاف بین تیم های بازاریابی و محصول را پر کنیم؟

تیم بازاریابی به‌عنوان داستان‌گوی شرکت عمل می‌کند و روایت آن را شکل می‌دهد و با جهان به اشتراک می‌گذارد. در همین حال، تیم محصول راه‌حل‌هایی را می‌سازد که نیازها و خواسته‌های خاص را در بازار برطرف می‌کند.

\ هنگامی که تیم های بازاریابی و محصول در سیلوها فعالیت می کنند، می تواند منجر به کمپین های از هم گسیخته، ارتباطات نادرست و فرصت های از دست رفته شود. از سوی دیگر، زمانی که این تیم‌ها تلاش‌های خود را هماهنگ می‌کنند، شرکت راه‌حل‌های تاثیرگذار ارائه می‌کند و داستانی منسجم و قانع‌کننده را می‌بافد، و تضمین می‌کند که پیشنهادات با انتظارات بازار مطابقت دارند و تلاش‌های تبلیغاتی مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

\

نقش مهم بازاریابی محصول

بازاریابی محصول پیوند بین تیم بازاریابی و محصول است. آوریل دانفورد، نویسنده کتاب آشکارا عالی و پیچ فروش، بر نقش کل نگر بازاریابی محصول تاکید می کند. برای او، این فقط در مورد برجسته کردن ویژگی های یک محصول نیست، بلکه درک و بیان ارزش منحصر به فرد آن در یک زمینه بازار گسترده تر است. این امر مستلزم درک عمیق چشم انداز بازار، رقبا و ارزش متمایز یک محصول است.

دانفورد معتقد است پیام‌رسانی مؤثر از درک جامع بازار، منحصربه‌فرد بودن محصول و مخاطبان هدف پدید می‌آید. اساسا، بازاریابان محصول باید بر روایت گسترده تر تسلط داشته باشند،…