چگونه شکاف‌های امنیت سایبری را در دنیایی دورافتاده ببندیم

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

با پشتیبانی ابزارهای ارتباطی مانند Slack و Zoom، تیم های کاری این شانس را دارند که حتی در حالی که در لباس خواب سرد هستند با هم ارتباط برقرار کنند.

در نتیجه، اکثر شرکت ها موفق شده اند سطح عملکرد معمول خود را حفظ کنند.

با این حال، چالش های کار از راه دور بسیار زیاد است و با شکاف های تکنولوژیکی و لپ تاپ های غیر ایمن تشدید می شود.

به ویژه، بخش های امنیتی در حال افزایش گرما هستند. با توجه به اینکه حدود 55 درصد از متخصصان به دلیل واقعیت‌های COVID-19 از رایانه‌های شخصی استفاده می‌کنند، تهدیدات امنیتی در حال ظهور شکاف‌های امنیت سایبری و آسیب‌پذیری‌های حیاتی را آشکار می‌کنند.

سیر تحول تهدیدات امنیت سایبری در طول…