چگونه رک های از پیش یکپارچه استقرار راه حل را تسریع می کنند

شرکت‌ها می‌توانند مدت زمان لازم برای استقرار راه‌حل‌های جدید را از هفته‌ها به ساعت‌ها با روی آوردن به خدمات یکپارچه‌سازی رک کارخانه کاهش دهند.

با ادامه رشد تصاعدی مرکز داده، Racklive، بخش مرکز داده ASA Computers، تخصص لازم برای ارزیابی، طراحی و ساخت رک‌ها را دارد تا اطمینان حاصل شود که راه‌حل‌ها برای زمان کار و بهره‌وری به حداکثر می‌رسند.

  • استقرار رک برای قدرت، عملکرد و مقیاس پذیری بهینه شده است
  • مدیریت یکپارچه کل سیستم یکپارچه
  • ادغام عمیق در سیستم های ارائه شده از Dell Technologies و موارد دیگر

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا فناوری اطلاعات سازمانی باید سریع‌تر حرکت کند تا رقابتی باقی بماند و مزایای روی آوردن به خدمات یکپارچه‌سازی رک کارخانه.

توسط:

asa_logos.png