چگونه در Kubernetes بهتر شویم

تصویر
عکس پروفایل پیوتر هکر نون

پیوتر

چند ابری واقعی است، میکروسرویس ها سخت هستند، Kubernetes آینده است، CLI ها خوب هستند.

عکس پروفایل پیوتر هکر نون
توسط پیوتر @رمزگشاچند ابری واقعی است، میکروسرویس ها سخت هستند، Kubernetes آینده است، CLI ها خوب هستند.

داستان های من را بخوانید

برچسب ها