چگونه جلوی هیولاها را با حقیقت بگیریم

کلاسیک 1909 EM Forster “The Machine Stops” ، آینده ای را توصیف می کند که بشریت در زیر زمین زندگی می کند ، جدا از دنیای طبیعی ، همه موانع رشد و هژمونی نهایی “ماشین” را از بین می برد. همه در اتاق های خصوصی زندگی می کنند و با مجوز تماس ویدیویی از The Machine تعامل بدنی منسوخ می شود. حدس می زنید ، ماشین تمام نیازهای بدن – غذا ، لباس ، کمک پزشکی – برطرف می شود.

داستان کامل را بخوانید