چگونه توانستم لاما 3 را به احترام خدا نگه دارم!

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله به گفتگوی بین یک محقق و Llama 3 می پردازد و دیدگاه های هوش مصنوعی در مورد خدا، استقلال، شیطان و آینده هوش مصنوعی را بررسی می کند. این پرسش‌ها را در مورد هوش هوش مصنوعی، خودآگاهی و تأثیر بالقوه AGI قوی مطرح می‌کند و بر نیاز به توسعه هوش مصنوعی اخلاقی تأکید می‌کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور