چگونه تامین مالی رشد به رشد شرکت های فناوری کمک می کند

تصویر
عکس پروفایل نون هکر تانیشا میتال

تانیشا میتال

Tanisha Mittal یک مدیر بازاریابی دیجیتال است که دوست دارد روندهای اخیر را کشف کند.

طبق آخرین گزارش های Fortune، بیش از 40 درصد از شرکت های فناوری به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شدند. بیش از 50 درصد شرکت ها به مدت 10 سال در مرحله مبارزه باقی می مانند. فقط 3٪ می توانند حضور خود را تضمین کنند و سود ایجاد کنند. همه اینها به دلیل استفاده بی رویه و نامتقارن از امور مالی اتفاق افتاده است.

شرکت های فناوری در مراحل اولیه برای بازاریابی و تبلیغ برند خود به بودجه نیاز دارند. رشد ارگانیک شرکت ها محدودیتی دارد و ممکن است نیاز به تامین مالی خارجی باشد تا شرکت…