چگونه بودجه رشد به کسب و کارها کمک می کند؟

تصویر
عکس پروفایل ظهر تانیشا میتال هکر

تانیشا میتال

Tanisha Mittal یک مدیر بازاریابی دیجیتال است که دوست دارد روندهای اخیر را کشف کند.

طبق آخرین گزارش‌های Fortune، بیش از 100000 کسب‌وکار که به‌دلیل همه‌گیری موقتاً تعطیل شده‌اند، اکنون بودجه ندارند. آنها نمی توانند به تجارت خود ادامه دهند. به این دلیل که چرخه مالی آنها کاملاً مختل شده بود و آنها در زمانی که بیشترین نیاز را داشتند بودجه مالی کافی نداشتند. در اینجا مفهوم نقدینگی مطرح می شود که به کسب و کارها کمک می کند تا با سرعت و نسبت بیشتری رشد کنند.

نقدینگی اصطلاحی است که توضیح می‌دهد چقدر راحت یا سریع می‌توانید پول نقد را در دست بگیرید. به عبارت ساده تر، نقدینگی فرآیندی است که هر زمان که به آن نیاز دارید، برای کسب و کارتان پول به دست می آورید.

می تواند ناجی کسب و کار شما باشد و می تواند …