چگونه به طور منظم نمونه های گزارش را در DolphinScheduler حذف کنیم

پس از اینکه Apache DolphinScheduler برای مدتی اجرا شد، گزارش‌های زمان‌بندی نمونه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابند و باید مرتباً پاکسازی شوند.

SQL Error [1701] [42000]: Cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint (`dolphinscheduler`.`t_ds_task_instance`, CONSTRAINT `foreign_key_instance_id`) How to delete DolphinScheduler instance logs

خطای SQL [1701] [42000] نشان دهنده تلاش برای کوتاه کردن (حذف تمام ردیف ها از) جدولی است که توسط یک محدودیت کلید خارجی در جدول دیگری ارجاع داده شده است. در این مورد، dolphinscheduler.t_ds_task_instance جدول مراجع محدودیت کلید خارجی foreign_key_instance_id.

برای حل این مشکل می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. محدودیت کلید خارجی را حذف کنید:

قبل از حذف داده ها از جدول، باید محدودیت کلید خارجی را که به این جدول ارجاع می دهد حذف یا غیرفعال کنید. این تضمین می کند که یکپارچگی پایگاه داده به خطر نیفتد. به عنوان مثال، می توانید از دستور SQL زیر برای حذف محدودیت کلید خارجی استفاده کنید (سینتکس را با توجه به سیستم پایگاه داده خود تنظیم کنید):

ALTER TABLE referencing_table DROP FOREIGN KEY foreign_key_instance_id;

اینجا، referencing_table نام جدولی است که به آن اشاره دارد t_ds_task_instance.

2. جدول را کوتاه کنید:

پس از حذف محدودیت کلید خارجی، اکنون می توانید…

Source link