چگونه بفهمیم که آیا برای اینترنت کند پرداخت می کنید؟

خیلی طولانی نخوانده

ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه داده‌های مربوط به طرح‌های اینترنتی ارائه شده در منطقه خود را جمع‌آوری کنید و روش‌های مختلفی را که می‌توانید آن طرح‌ها را تجزیه و تحلیل کنید تا آزمایش کنید که آیا آنها منصفانه و منصفانه به نظر می‌رسند یا خیر. ما دیکته نمی کنیم که چگونه داده ها را تجزیه و تحلیل کنید یا به چه نتیجه ای می رسید. اما ما جمع‌آوری شواهد را برای شما آسان‌تر می‌کنیم به گونه‌ای که نیازی به مهارت‌های فنی خاصی نداشته باشد و از نظر آماری قابل دفاع، تکرارپذیر و با فناوری پایین باشد. تنها چیزی که نیاز دارید یک رایانه، یک حساب Google و (بله) دسترسی به اینترنت است.