چگونه برنامه خود را برای بهبود خود هک کردم

اگر تا به حال یک مقاله بهبود خود، یک داستان موفقیت در مورد شروع یک کسب و کار یا مقاله ای در مورد دلایل اصلی کارآفرینی خوانده اید، ممکن است الهام بخش برای هک کردن برنامه شما باشد. مهمترین نکته ای که امسال یاد گرفتم این است که رشد از فشار دادن به خودتان حاصل می شود. تنها خواستن رشد کافی نیست. شما باید آگاهانه هر روز به خودتان فشار بیاورید تا فراتر از محدودیت های فعلی خود رشد کنید. همه چیز به ثبات برمی گردد.